Návštěva v Opatovicích

V sobotu 22.2. se vypravila třicítka farníků do Opatovic, kde jsme navštívili našeho dlouholetého duchovního otce P. Bohuslava. Prohlédli jsme si kostel, faru, pomodlili se růženec. Někteří z nás využili čas k přijetí svátosti smíření. Poté jsme měli mši sv. po níž jsme se posilnili přivezenými dobrotami, kávou, čajem a neřidiči mohli ochutnat i vínečko či něco tvrdšího. Výlet se všem moc líbil.