Putování po Svaté Zemi I.

Na konci měsíce září se několik farníků zúčastnilo osmidenního poutního pobytu ve Svaté Zemi. Jednalo se o duchovně i turisticky velmi silnou akci, z níž každý ze zúčastněných bude velmi dlouho čerpat. 

Putovali jsme společně s pražskými Minority, kteří zájezd organizovali, a protože náš průvodce – slovenský řeckokatolický duchovní Miroslav Labač – v Jeruzalémě studoval, dovedl nám velmi autenticky z různých úhlů pohledu přiblížit specifika této nádherné země. 

Každý den jsme začínali modlitbou, navštívili různé významné památky a pochopitelně nechyběla mše svatá – namátkou mši svatou jsme slavili např. v kostele sv. Josefa v Nazaretě, Na hoře Blahoslavenství, u kaple Dominus Flevit na Olivové Hoře, v bazilice Ecce Homo,…

Jak postupně naše prožitky, zážitky a stovky fotografií zpracováváme, budeme se o ně s vámi dělit

takže pod textem si můžete otevřít první prezentaci …..

 

 

Den první  – Cesarea Přímořská, Haifa, Nazaret, Kána Galilejská, Tiberias