Putování po Svaté Zemi II

Druhého dne jsme se po skvělé snídani v tradičním židovském hotelu vypravili na Horu Tábor, kde byl Ježíš proměněn. Na vrchol nás vyvezly taxíky a jeden z nejhlubších zážitků pro nás byl, že do Baziliky Proměnění jsme vstoupili právě ve chvíli, kdy kněz u oltáře proměňoval. Po prohlídce a modlitbě jsme se vrátili na stanoviště taxíků, kde jsme si čas krátili zpěvem písní …na místě bylo totiž velmi mnoho poutníků. Zařadili jsme hymny ze světových setkání mládeže, zpívat začali Poláci, my Češi jsme se připojili, pak se přidali poutníci z jihovýchodní Asie a další…

Následovala cesta do Magdaly, prohlídka vykopávek a po ní – v obědovém čase – jsme zamířili ochutnat tradiční Petrovu rybu. Odpoledne jsme se přesunuli na Horu Blahoslavenství a v místech, kde Ježíš pronesl své „Horské kázání“ jsme oslavili mši svatou. Následovala cesta do Tabghy, kde jsme si prohlédli Baziliku proměnění chlebů a ryb, stojící v místě, kde Ježíš zázračně nasytil zástupy a také kostel Primariátu sv. Petra, kde byl apoštol Petr ustanoven prvním papežem. Nakonec jsme se ochladili v Genezaretském jezeře a pak následovala více než tříhodinová cesta do Betléma.

 

 

Putování po Svaté Zemi II – Hora Tábor, Magdala, Hora Blahoslavenství, Tabgha