Putování po Svaté Zemi III

Třetí den našeho pobytu jsme navštívili Jeruzalém – konkrétně Olivovou Horu a Sijón.

Těsně pod vrchol Olivové Hory nás zavezl autobus. Chvíli jsme věnovali nádhernému panoramatu celého Jeruzaléma a poté jsme začali sestupovat z Olivové Hory do údolí Cedron po původní poutnické cestě. Tato cesta je velmi příkrá a množstvím poutníků dohladka ošlapaná, takže to chvílemi vypadalo, jako bychom šli po ledu. První naše zastávka byla kaple Dominus Flevit, u které jsme slavili mši svatou a následně jsme si tuto kapli prohlédli, pak jsme navštívili nejrozsáhlejší židovské hřbitovy, Getsemanskou zahradu, Baziliku agónie Páně a Arménský pravoslavný kostel s prázdný hrobem Panny Marie.

V polední přestávce jsme navštívili Jeruzalémskou Hadasskou univerzitní nemocnici, protože jedem z poutníků si na Olivové Hoře ošklivě rozsekl nohu.

Odpoledne jsme věnovali prohlídce vrcholu Sijón – navštívili jsme Opatství usnutí Panny Marie – kryptu i horní kostel, večeřadlo Páně a hrobku Krále Davida.

 

 

Izrael III – Olivová Hora a Sijón