Svátost biřmování, pouť

V neděli 30. června jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Petra a Pavla. Mši sv. celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který současně udělil připraveným žadatelům svátost biřmování. Záznam bohoslužby naleznete pod textem. V neděli 30. června jsme oslavili poutní slavnost kostela sv. Petra a Pavla. Mši sv. celebroval Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, který současně udělil připraveným žadatelům svátost biřmování. Záznam bohoslužby naleznete pod textem.

Farní pouť – Brněnsko

V sobotu 15. června se uskutečnila dlouho plánovaná farní pouť, které se zúčastnilo 40 poutníků. Navštívili jsme jedno z nejstarších mariánských poutních míst – Brno Tuřany, kde jsme si prohlédli kostel Zvěstování Páně a vedle stojící kapli Panny Marie. Pomodlili jsme se před starodávnou mariánskou soškou známou jako „Panenka z trní“. Dále naše cesta pokračovala na Staré Brno, kde jsme si prohlédli Augustiniánskou knihovnu a také Baziliku Nanebevzetí Panny Marie, kde jsme obdivovali milostnou sochu, krásnou vitráž, varhany na které hrával už Leoš Janáček. Viděli jsme také nádhernou křížovou cestu, vyřezanou ze švýcarské borovice, a hrob Elišky Rejčky.

Dále naše cesta pokračovala do Městečka Sloup v Moravském Krasu, kde jsme v poutním kostele Panny Marie Bolestné slavili mši svatou. Po mši následoval výklad o historii a současnosti poutního místa a poté jsme se přesunuli do místních sloupsko-šošůvských jeskyní, kde jsme absolvovali krátkou prohlídkovou trasu. Zde jsme se krásně osvěžili chladivým vlhkým vzduchem, mnohým to pomohlo na dýchací problémy. Po náročné prohlídce (a 202 schodech) následovalo posezení v zahradní restauraci a nakonec jsme se přesunuli do Tišnova. Kvůli probíhajícímu pohřbu zde prohlídka interiéru odpadla, ale alespoň jsme si prohlédli nádherný portál, vyfotili se u něj a nakonec vše uzavřeli modlitbou Anděl Páně. Do svých domovů jsme se vrátili krátce po osmé hodině večerní. Pouť se všem velmi líbila a doufáme, že i v příštích letech, dá-li Pán, někam společně vyjedeme. Foto a video se připravuje, strpení prosím :).

KORUNOVACE MILOSTNÉ SOCHY PANNY MARIE ČÁSLAVSKÉ

V sobotu 1. června při slavnostní mši svaté byly požehnány a na hlavu milostné sochy Panny Marie Čáslavské vloženy restaurované koruny.  Po mši svaté jsme Pannu Marii uctili políbením lemu šatů. Zároveň jsme sebe, naši farnost i naše kněze svěřili Panně Marie do ochrany. Stále věříme v její zázračnou přímluvu.  Samotné korunovaci předcházela 9.ti denní novéna. Na videozáznam z korunovace se můžete podívat pod textem. Připravujeme i fotogalerii, strpení prosím.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

V neděli 2. června při slavnostní bohoslužbě poprvé ke stolu Páně přistoupilo 9. dětí. Na videozáznam se můžete podívat pod textem. Pokud bude mít o záznam zájem, napište mi mail, pošlu odkaz ke stažení. V neděli 2. června při slavnostní bohoslužbě poprvé ke stolu Páně přistoupilo 9. dětí. Na videozáznam se můžete podívat pod textem. Pokud bude mít o záznam zájem, napište mi mail, pošlu odkaz ke stažení.

Pouť na Schořov

V sobotu 11. května se uskutečnila tradiční pěší pouť na Schořov. Od fary vyrazila asi 20 poutníků v 10 hodin dopoledne. Sluníčko zašlo a přes drobnou přeháňku jsme doputovali do 12:15 na místo, ke kapli Panny Marie. Zde jsem byli výrazně posíleni cyklisty a motoristy. Následoval růženec, mše sv. a májová pobožnost. Po skončení na nás venku již čekaly tradiční buchty a čaj a asi okolo 15:00 hodiny jsme se začali rozcházet do svých domovů – někdo autem, jiný na kole a sedmička statečných pěšky. Fotografie jsou v galerii.