Cesta světa

Všichni známe postní pobožnost křížové cesty, která ve 14 zastaveních přibližuje Ježíšovu cestu od Pilátova soudu přes smrt na Golgotě až k uložení jeho těla do hrobu. Cesta světla na ni navazuje a v dalších 14 zamyšleních nás vede od prázdného hrobu k Letnicím. Zmrtvýchvstalý, s nímž se na této cestě setkáváme, nám otvírá novou životní perspektivu.

Cesta světla

 

Libanon

Večeřadlo Křenovice nabízí možnost účasti na poutním zájezdu do Libanonu .

Termín konání: 23. – 29. 10.  2020. Cena 26 700,- Kč + 70 Euro (+ cestovní pojištění) 

Podrobnosti ZDE. 

Přihlášky u pana Jiřího Kubanta

Návštěva v Opatovicích

V sobotu 22.2. se vypravila třicítka farníků do Opatovic, kde jsme navštívili našeho dlouholetého duchovního otce P. Bohuslava. Prohlédli jsme si kostel, faru, pomodlili se růženec. Někteří z nás využili čas k přijetí svátosti smíření. Poté jsme měli mši sv. po níž jsme se posilnili přivezenými dobrotami, kávou, čajem a neřidiči mohli ochutnat i vínečko či něco tvrdšího. Výlet se všem moc líbil.

Diecézní setkání mládeže

POZOR

VZHLEDEM K AKTUÁLNÍ SITUACI SE ŠÍŘENÍM VIRU SARS-COVID-19 BYLO DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE ZRUŠENO

 

Zveme všechny mladé lidi od 14 let na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční v sobotu 4. dubna 2020 v Hradci Králové. Setkání začne programem v sálu Filharmonie, odkud se následně přesuneme do prostor Biskupského gymnázia, kde budeme moci společně strávit čas v rámci odpoledních tematických skupin, sportu nebo malých společenství vrstevníků. Program tradičně vyvrcholí mší svatou od 15 hodin v katedrále Svatého Ducha. V příloze zasíláme plakát a zároveň prosíme o jeho vyvěšení ve vašich farnostech. Dále vás žádáme o osobní pozvání mladých z vaší farnosti, na které se společně s celým přípravným týmem těšíme. S díky a přáním krásných dní Bc. Miroslava Lacinová vedoucí kanceláře Diecézního centra mládeže.