Svátostiny

„Svátostiny jsou posvátná znamení napodobující určitým způsobem svátosti, jimiž se naznačují účinky, zvláště duchovní, a získávají se na přímluvu církve.“

Pohřeb

Církevní pohřeb vyprošuje zemřelému duchovní pomoc, prokazuje úctu jeho tělu a pozůstalým dodává útěchu a naději ve vzkříšení s Kristem.

Církevní pohřeb může mít jen věřící. Pozůstalí zvolí uložení do hrobu nebo zpopelnění.
Pokud vám někdo z blízkých zemře doma, zavolejte pohřební službu. Potom můžete, třeba i spolu s pohřebnictvím, zavolat na farní úřad. Dohodne se termín pohřbu a navíc se může dohodnout schůzka kněze s pozůstalými před pohřbem. Jistě uvítáte možnost promluvit s knězem o těch praktických i duchovních věcech při úmrtí blízkého člověka. Pohřeb má dvě části: mši svatou za zesnulého a po ní rozloučení (u pohřbu pokračuje na hřbitově).

Žehnání

Každé žehnání je chválou Boha a prosbou o jeho dary. Vzývá se Ježíšovo jméno a koná znamení kříže. Žehnat je možné osoby, předměty, místa. Požehnat drobné předměty (růžence, křížky) můžete přijít nejlépe po mši svaté do sakristie. Na žehnání domu, auta, pole atd. se domluvte s některým knězem, nebo zavolejte na faru.

Zasvěcení

Některá žehnání mají trvalý dosah: vyhrazují osobu, předmět nebo místo pouze ke službě Bohu. Zasvěcení osob: soukromě (modlitba v Kancionálu) nebo veřejně řeholními sliby nebo žehnání pro některé církevní služby (lektor, akolyta). Kontakt na řeholní společenství nebo přijetí služby v církvi zprostředkuje každý kněz.

Exorcismus

Církev prosí Ježíše Krista, aby určitá osoba byla uchráněna nebo vymaněna z moci Zlého ducha. Jednoduchý exorcismus se provádí při křtu nebo každý věřící modlitbou Svatý Michaeli, Archanděli. Slavný exorcismus smí konat pouze kněz pověřený biskupem. Nejde přitom o uzdravení z psychické nemoci. V případě podezření se obraťte na kněze nebo biskupa.

Denní modlitba církve (breviář)

Celá církev od počátku chválí svého Pána společnou modlitbou. Ta je rozdělena na několik částí, hlavní jsou ranní a večerní chvály. Kněží, řeholníci a řeholnice se modlí každý den všechny části, laici jsou zváni podle možností.