Svatý rok milosrdenství

Svatý_rok_milosrdenství

 

Skutečnou revolucí je něha – interwiev papeže Františka k Roku milosrdenství:

 

Hymnus roku milosrdenství:

 

Misericordias Domini:

 

Pouť důvěry vstříc Božímu milosrdenství

Modlitební aktivita inspirovaná svatyňkami Schönstattského hnutí v ČR doputovala také k nám do Čáslavi.

Máme 2 svatyňky, každou z nich si bude v průběhu celého roku podle měsíčního rozpisu předávat okruh přihlášených rodin či jednotlivců. Přijetí obrazu do rodiny může být vnímáno jako taková malá duchovní obnova, setkání kolem obrazu Božího milosrdenství by se pak mělo nést v duchu přání papeže Františka pro tento rok: „Zvláštním znamením Svatého roku je pouť, protože je obrazem cesty, kterou se každý člověk svým životem ubírá. Život je putováním a lidská bytost je viator, poutník, který jde po cestě ke kýženému cíli. Také ke Svaté bráně v Římě a kamkoli jinam bude každý moci podle svých sil vykonat pouť. Bude to znamení skutečnosti, že také milosrdenství je cílem, kterého je třeba dosáhnout a který vyžaduje závazek a oběť.  Pouť je tedy podnětem k obrácení: prostřednictvím Svaté brány se necháme obejmout Božím milosrdenstvím a zavážeme se k tomu, abychom vůči druhým byli milosrdní, jako je Otec k nám.“ (MV 14). Na základě slov Svatého otce má být i tento obraz Božího milosrdenství pomůckou k tomu, abychom s otevřeným srdcem vešli do brány milosrdenství, ať už v Římě nebo na území naší diecéze či v našich domovech.

Svatyňky Božího milosrdenství40

Okruhy zdePravidla. Pozor, do okruhů byli přidáni noví zájemci, trošku se změnil kalendář. Zde na webu je aktualizovaný, nové kalendáře budou jmenovitě k dispozici na stole vzadu v kostele.

 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

Novéna k Božímu milosrdenství. Text novény zde. Návod jak se modlit Korunku k Božímu milosrdenství.

 

Z přednášek P. Jana Linharta

Pojem milosrdenství:

Skutky tělesného a duchovního milosrdenství:

 

Apoštolský list Svatého otce Františka k závěru mimořádného Svatého roku milosrdenství zde .