Boží Tělo 18

Slavnost Těla a krve Páně    

V neděli 3. června jsme v Čáslavi oslavili Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo). Po slavnostní mši sv. následoval eucharistický průvod městem do kostela sv. Alžběty. Video pod textem.