Putování po Svaté Zemi V.

Pátého dne jsme se opět vydali do samého centra historického Jeruzléma. Tentokrát jsme navštívili ta nejposvátnější místa. Po průchodu přísnou bezpečnostní kontrolou jsme prošli na Chrámovou plošinu, prohlédli si zvenku Omarovu mešitu (dovnitř se nechodí) a pak pokračovali k pevnosti Antonia – tady kdysi sídlil Pilát Pontský, zde došlo k Ježíšovu soudu a zde také začíná Křížová cesta (Via Dolorosa). V Bazilice Ecce Homo jsme měli mši svatou a poté jsme si prošli Křížovou cestu. Některá zastavení mají své kaple, jiná jsou připomínána jen drobným artefaktem či cedulkou na zdi. Křížová cesta vede rušnou arabskou čtvrtí, prodírá se mezi stánky trhovců, je plná vůní, barev, křiku…My jsme modlitbu Křížové cestu dokončili u zastavení desátého na střeše kaple sv. Heleny, neboť poslední čtyři zastavení jsou umístěna přímo v Bazilice Božího hrobu, kde je mnoho lidí a ruchu. Po polední přestávce jsme navštívili jeruzalémské Cardo a pak vstoupili přímo do Baziliky Božího hrobu. Nejprve jsme uctili místo, na němž po tří dny spočívalo mrtvé Kristovo tělo po sejmutí z kříže a následně si prohlédli celou stavbu. Modlili jsme se a zpívali velikonoční písně ve františkánském kostele Vzkříšení, jež je nalepen za západní straně baziliky a poté jsme si prohlédli kapli rozdílení Kristových šatů, kapli sv. Heleny, kapli Nalezení sv. Kříže, Golgotu s kaplemi přibíjení na Kříž, Panny Marie Sedmibolestné a Ukřižování a nakonec Adamovu kapli, kde je vidět ona puklá skála.

 

 

izrael 5 – Chrámová plošina, Via dolorosa, Cardo, Bazilika Božího hrobu