Malí misionáři

PMDD – Papežské misijní dílo dětí

Heslem PMDD je „Děti pomáhají dětem“. Na celosvětové rovině povzbuzuje děti ke starosti o misie, a to modlitbou, vzdělávacími aktivitami, finančně a stáváním se misionáři druhých. Nadšených mladých misionářů je v ČR již přes dva tisíce ve více jak 190 misijních klubkách, která jsou rozesetá po celé republice.

Misijní klubko, které vzniklo v Čáslavi před několika lety, je s centrem Papežských misijních děl (PMD) ve Špindlerově Mlýně spojené skrze dospělé vedoucí, kteří od PMD pro svou skupinku vše potřebné dostanou. Při zakládání klubka jsme dostali pro děti misijní trička, šátky a misijní tematické materiály. Děti se s pomocí svých vedoucích mají zapojovat do různých tvořivých aktivit ve svém okolí, nesedět za pecí, ale stále vymýšlet, jak pomoci dětem v misiích, jak přiblížit misijní činnost lidem ve farnosti, obci, městě. Spojují se tak s obrovským počtem dětí různých zemí v celém světě. Na ně pak denně při bohoslužbách myslí mnoho misionářů.

V Čáslavi se děti ve spolupráci s rodiči a mládeží ve farnosti podílí na již tradičním Misijním jarmarku (vyrábí se převážně výrobky s velikonoční tematikou) a také oblíbeném Misijním koláči (pečení buchet a koláčů se ujímají převážně rodiče a babičky). Výrobky z těchto misijních akcí jsou pak nabízeny za dobrovolný příspěvek před kostelem po určené nedělní mši svaté. Výtěžek je poté zasílán na PMD do Špindlerova Mlýna na podporu výše uvedených aktivit.

Některá Misijní klubka mají svoji klubovnu, hymnu, vlajku, modlitbu i jméno. Do Misijního klubka se mohou přihlásit všechny děti do patnácti let (starší pak patří do Misijního klubu).

Členstvím v Klubku se každý podle svých možností zavazuje:

  • Každý den k modlitbě Zdrávas Maria za misie.
  • Každý týden k ušetření finanční částky v hodnotě jednoho bonbónku, který si odřekne (Misijní bonbónek).
  • Může i soutěžit, vzdělávat se a dozvídat se zajímavosti o dětech ze všech kontinentů, získávat různé misijní materiály, např. časopis Duha, Misijní kalendář, pohledy a obrázky z misijního světa.
  • Zapojit se do pravidelných misijních akcí.

.

Bližší informace na internetu jsou na: www.missio.cz.