+420 327 312 907
Logo
Římskokatolická farnost                                  
Děkanství Čáslav
                                                               
                                 

Foto a video

Úvod do 3.neděle v mezidobí cyklus B, 24.1.2021 

Malá výstava fotografii k neděli Božího slova ukazují intronizovanou bibli v našem kostele na oltáři sv.Josefa se středověkými iluminacemi , nejstarší bibli na faře z roku 1851, bibli vydanou k 1150 výročí příchodu Cyrila a Metoděje ilustrovanou českými, moravskými a slovenskými umělci a velkoformátovou bibli s ilustracemi Salvadora Dalího vydanou v roce 2009.